- 800

Samenstelling van de Homerische gedichten.

Vestiging van de Etrusken in Toscane.
Het staat niet vast wanneer de Etrusken zich in Toscane vestigden. Sommigen gaan ervan uit dat het gebeurde aan het einde van het tweede millennium. Vermoedelijk kwamen ze over zee vanuit het oosten. Vanaf de zevende eeuw strekte hun invloed zich over heel Midden-Italië uit. Door het contact met de Griekse koloniën vergrieksten ze diepgaand.