- 740

De beker van Nestor, oudste document dat in de Griekse taal is geschreven (- 800).

De tekst:

N°storow: [...]: eÎpot[on]: pot°rion
how d' én tode p¤esi: poter¤[o]: aÈt¤ka kenon

h¤merow hair°sei: kalliste[fãn]o: 'Afrod¤tew

(Font is Athenian !)

Ik ben de plezierig-drinkende beker van Nestor
Wie deze beker drinkt, hem zal meteen
het verlangen van Afrodite met mooie kroon grijpen

---------------------------------------------------------------------------------

De Grieken stichten Cumae in Campanië.
De Griekse kolonisatie begon in de achtste eeuw en is vooral het gevolg van het sociale regime in de stadstaten aan het einde van de 'Middeleeuwen'. De macht was daar in handen van de aristocratie van de génè (clans). Als grootgrondbezitters en veehouders verjoeg de adel in toenemende mate de niet-adellijke boeren van zijn grond. Velen verkozen te emigreren. Eerst gebeurde dat ongeordend, maar later werd de emigratie georganiseerd door de stadstaten om het verzet van de autochthone bevolking te breken en daarna om aan commerciële of imperialistische doelstellingen te beantwoorden. Vanaf haar stichting kreeg de kolonie van de moederstad een gezagdrager en wetten. De plaats waar een kolonie moest worden gesticht, werd vaak aangeduid door een orakel. Dat van Delphi speelde daarin een belangrijke rol. De kolonisatie vond haar grootste uitbreiding in Italië en Sicilië. Cumae was de eerste kolonie op het vasteland; ze werd ongeveer vijfentwintig jaar later gesticht dan een eerste kolonie op het eiland Ischia.