- 720

tot - 640 : Proto-Corinthische pottenbakkerskunst

Proto-Corinthische olpe: De "Chigi vaas", gevonden bij Veii in Etrurië.