- 670

Orthagoras tiran van Sicyon.
De tirannie, een dictatoriaal regime, is een voortvloeisel van de strijd tussen de aristocratie en het voornamelijk plattelandsproletariaat van de Griekse stadstaten (- 750). Ondanks lokale verschillen kenmerkte deze strijd zich door de versnippering van de adellijke domeinen ten voordele van de boeren, de ontwikkeling van industrie en handel, grote stedelijke bouwwerken waardoor de beschaving zich ontwikkelde, een actieve buitenlandse politiek vooral op het gebied van de kolonisatie. Orthagoras is een van de eerste bekende tirannen.