- 63

Cicero is consul. Hij redt het vaderland door de samenzwering van Catilina te verijdelen. Vier redes tegen Catilina, rede voor Murena, rede pro C. Rabirio perduellionis, rede over de landwet.