- 62

Cicero is getuige à charge in het Bona Dia proces tegen Clodius.
Dr. K. Sprey in zijn biografie van Cicero
:
Clodius, spruit uit een van de adellijkste geslachten van Rome, had reeds onder Lucullus in Azië zijn talent voor oproer en onrust getoond. Nu trad hij te Rome op als een soort jongere editie van Catilina, als gangsterleider, die echter voorzichtiger dan zijn voorganger zich nooit aan revolutie heeft gewaagd. Hij had het bestaan op een vrouwenfeest ter eere van de Bona Dea, dat onder leiding van de vrouw van den Pontifex Maximus, toen C. Julius Caesar, werd gegeven, binnen te sluipen met minder oirbare doeleinden; hij was ontdekt en een schandaal van ongehoorde afmeting sproot hieruit voort.
Caesar liet zich van zijn vrouw scheiden, de senaat stelde een buitengewoon onderzoek in, doch ... Clodius werd door omgekochte rechters vrijgesproken. Een slag in het gezicht van allen, die te Rome een schijn van recht en rechtspleging wilden handhaven.
Cicero had zich afzijdig willen houden, doch ten slotte, naar men mompelde onder invloed van Terentia, die jaloersch zou zijn op Clodius´ schoone zuster Clodia, getuigenis afgelegd, dat voor Clodius vernietigend was geweest.
Clodius trachtte zich te wreken door hoonende opmerkingen in het senaatsdebat, maar legde het verre af in de wisseling van scherpheden tegen den Arpinaat, die op elke grofheid antwoordde met een vernietigende tegenstoot.
Als felle vijanden stonden zij sedert levenslang tegenover elkaar en als echte Romeinen vochten zij hun persoonlijke veeten uit op politiek terrein.

Rede voor Archias, rede voor Sulla.