- 600

Stichting van Massilia (Marseille). ( - 740)

ca. - 600: Milete door de tiran Thrasybulus verdedigd tegen koning Alyattes van Lydië (± 605 - 560), vrede door bemiddeling van Periander van Korinthe; munthervorming van Thrasybulus, invoering van een officiële beeldenaar in Milete (leeuw).
Op Chios grondwetswijziging met vastlegging van de volksrechten en van de positie der wettige volksleiders (demarchen).

Aeolische lyriek van Alcaeus en Sappho van Lesbos: politieke strijdgedichten, sociale gedichten en liefdesliederen als uitdrukking van persoonlijk gevoel; kunstige strofenbouw; Aphrodite-cultus van Sappho.
Apollotempel van Didyma bij Milete (Didymaeum);
priestergeslacht der Branchiden;
wijgeschenken van de Egyptische koning Necho na zijn overwinning op Josia bij Megiddo (- 608).
Cultusgemeenschap rondom het heiligdom van Apollo op Delos (Delische Amphictyonie) onder invloed van Naxos: poros-tempel met 8 meter hoog bronzen beeld van Apollo van Tectaeus en Angelion: podiumtempel met gedeelde cella, Aeolische zuilen en zadeldak.
Tempel van Apollo Napaeus op Lesbos.

De Dame van Auxerre:

Gevonden in Auxerre, waarschijnlijk uit Kreta, 65 cm hoog.
 

Hera-tempel te Olympia: