- 594

Solon archont te Athene.
Draco had het rechterlijke privilege van de aristocratie afgeschaft (- 621), maar niet haar macht als grootgrondbezitter. Een groeiend aantal kleine grondbezitters werd in een staat van horigheid of schuldslavernij gebracht. Door deze sociale onlusten werd de magistratuur van Solon heel bijzonder. Hij loste de landbouwcrisis op door de schulden en de schuldslavernij af te schaffen. Hij trof tal van maatregelen om het economische leven een stimulans te geven en hij hervormde de grondwet door het geboorteprivilege te vervangen door dat van bezit.