- 57

Cicero wordt teruggeroepen uit zijn ballingschap. Hij keert triomfantelijk terug. Redevoeringen: rede over zijn huis, rede na zijn terugkeer tot de burgers, rede na zijn terugkeer tot de senaat.

In Rome: bendeoorlog tussen Clodius en Milo.