- 568

tot - 525: Regering van Amasis in Egypte.
Het filhellenisme van Necho II en zijn opvolgers lokte bij de Egyptische bevolking een xenofobe reactie uit. Door een opstand van autochtone (voornamelijk Lybische) militairen kwam Amasis aan de macht. Hij suste hun vijandigheid met tegemoetkomingen die echter in geen enkel opzicht iets veranderden in de betrekkingen van Egypte met de Griekse wereld.