- 561

Pisistratus tiran van Athene.
De hervormingen van Solon hadden geen einde gemaakt aan de onlusten (- 594). Zij stelden Pisistratus in staat zich als tiran op te werpen. Zijn gezag werd lang betwist: twee keer moest hij in ballingschap gaan. Toch speelde hij een belangrijke rol: hij maakte een eind aan het grootgrondbezit van de aristocratie, versterkte de boerenstand, ontwikkelde handel en industrie en legde de basis voor een eerste maritieme mogendheid. Onder zijn bewind en dat van zijn zonen nam de cultuur een hoge vlucht (- 550, - 534, - 530).

tot - 546: Regering van Croesus in Lydië.