- 557

Troonsbestijging van Cyrus de Grote.
Tot aan de troonsbestijging van Cyrus weten we weinig over de geschiedenis van de Perzen. Waarschijnlijk waren ze nomadische stammen onder nominale souvereiniteit van de Meden. Cyrus lijkt hun eenmaking te hebben bewerkstelligd.