- 556

Chilon efoor (toezichthouder) te Sparta.
Sparta, dat dankzij het bezit van Messenië (- 735) machtig en welvarend was geworden, was vanaf de zevende eeuw de eerste onder de Griekse stadstaten. De cultuur bloeide er volop. Door zijn territoriale ambities zette Sparta echter al zijn buren tegen zich op en zijn sociaal regime, gebaseerd op de uitbuiting van de heloten, deed de spanningen toenemen. Omstreeks het midden van de zesde eeuw schijnt het op instigatie van de efoor Chilon zijn binnenlandse discipline te hebben verscherpt. Het zag voortaan af van verdere veroveringen en beschermde zich via een netwerk van bondgenootschappen (- 550). De aldus verworven veiligheid en de hegemonie over de Peloponnesus gingen ten koste van een verstarring van het politieke en spirituele leven.