- 518

Darius I herstelt de orde in het Perzische rijk.
De dynastieke onlusten die op de dood van Cambyses volgden (- 522), lokten opstanden uit die een nationaal karakter hadden. Darius had er verschillende jaren voor nodig om de orde te herstellen. Zijn overwinning werd gevolgd door een methodische reorganisatie van het staatsbestuur: oprichting van satrapieën, opleggen van belastingen, nauwgezette controle op de functionarissen. Hij verwierf hierdoor een tot zijn tijd ongekende macht.