- 509

Val van de monarchie in Rome.
De val van Tarquinius Superbus luidde het begin in van een behoudend aristocratisch bewind en een langdurig conflict tussen plebs en patriciaat. Rome verloor zijn overwicht op de Latijnen en stuitte op vijandigheid van de Etrusken (- 504).