- 504

De Etrusk Porsenna maakt zich meester van Rome (- 509).