- 494

Inname en verwoesting van Milete. Einde van de Ionische opstand.

ca. - 494: Uitwijking van de plebejers (secessio plebis) naar de Mons Sacer in de buurt van Rome; instelling van het volkstribunaat.
De onderdrukking door de patriciërs (- 509) noodzaakte de plebejers om Rome te verlaten. Om hen terug te laten komen, schonk het patriciaat hun speciale magistraten ter bescherming en het recht van samenkomst om volksstemmingen te houden (- 471).