- 478

Pausanias wordt bevelhebber van de panhelleense vloot. Hij wordt teruggeroepen.
Na de slag bij Mycale (- 479) waren de bondgenoten onderling verdeeld. Het begin van de veldtocht van - 478 herstelde de eenheid. Pausanias voerde het bevel over de vloot vanuit Byzantium. Zijn onbehouwen optreden ergerde echter de Ioniërs en hij werd door Sparta zelf van zijn commando ontheven.

Hiëro tiran van Syracuse.
De regering van Hiëro, opvolger van Gelo, bracht de tirannie te Syracuse op haar hoogtepunt. De roem die ze had verworven door de overwinning bij Himera (- 480) werd extra luister bijgezet door haar overwinning op de Etrusken te Cumae (- 474). Hiëro maakte hiervan gebruik om zijn gezag op te leggen aan het grootste gedeelte van Sicilië en om te interveniëren in Groot-Griekenland. Na zijn dood stortte het regime echter in, omdat de tweespalt in zijn familie een democratische beweging in de kaart speelde (- 465).