- 469

Slag bij de Eurymedon.
De slag bij de Eurymedon in het Zuiden van Klein-Azië was de schitterendste overwinning van de Delisch-Attische Zeebond op de Perzen. Sinds zijn oprichting hadden de bondgenoten onder het commando van Cimon de kust van Thracië en de noordelijke Sporaden gezuiverd van Perzische garnizoenen en de steden van Ionië bevrijd van het juk van de Perzische koning. Hun laatste overwinning bracht heel Lycië weer bij elkaar en sloot de Egeïsche Zee af voor vijanden. Sommige bondgenoten zagen echter niet langer het nut in van deze verafgelegen veldtochten en vonden de druk van de Atheense hegemonie te zwaar. Naxos probeerde zich af te scheiden, maar Cimon dwong het met harde hand tot gehoorzaamheid. Spoedig daarna viel eenzelfde lot Thasos te beurt (- 466).