- 468

Sophocles behaalt voor de eerste keer de overwinning op Aeschylus tijdens de tragediewedstrijden.
Met Sophocles en Euripides bereikte de tragedie haar perfectie. De eerste was een waardig tijdgenoot van Pericles, wiens vriend hij was. Zijn verfijnde karaktertekening, de verhevenheid van zijn inspiratie die op een diepe vroomheid was gebaseerd, zijn mededogen met de menselijke zwakheid, zijn welsprekende en harmonieuze stijl, maakten hem een van degenen die streefden naar het evenwicht en de perfectie waardoor het spirituele leven van die tijd werd gekenmerkt (- 441).

tot - 456: Bouw van de Zeustempel te Olympia.

Reconstructie van de Zeustempel te Olympia.

De tempel van Olympia en zijn decoratie zijn de mooiste uitdrukking van de Griekse kunst vlak na de Perzische oorlogen. Overal doet zich de strenge elegantie van de Dorische bouwstijl gelden, summier verlevendigd door de discrete gebeeldhouwde decoratie, waarin de daden der goden en de nationale heroën worden verheerlijkt. De geest die deze tempel uitstraalt, is dezelfde als die welke de grootste beeldhouwers van die tijd bezielde: Pythagoras en Myron beeldden de mens in zijn volle kracht uit. De Atheense pottenbakkers, leerlingen van de grote schilder Polygnotus, hingen de 'strenge stijl' aan.