- 457

Veldslagen van Tanagra en Oenophytae.
Na de door de Atheners behaalde successen kwam uiteindelijk Sparta in beweging. Onder het voorwendsel hulp te bieden aan de kleine landstreek Doris in MIdden-Griekenland, die zij als hun oorspronkelijke vaderland beschouwden en die werd aangevallen door de Phocenzers, stuurden ze een sterke troepenmacht die daarna zijn tenten opsloeg in Boeotië. Om aan deze ernstige dreiging het hoofd te bieden stak een Atheens leger de rivier de Parnes over. Het werd verpletterend verslagen te Tanagra. Prompt volgde een reactie: twee maanden later leden de Boeotiërs te Oenophytae een rampzalige nederlaag tegen de Atheners en kwamen onder de heerschappij van hun overwinnaars.

tot - 456: Te Athene worden de zeugitae, een lager geplaatste censusklasse, tot het archontaat toegelaten. Eerste toepassing van het systeem van de mistophorie (- 451).