- 456

- 456/5: Eerste tragedies van Euripides.
Hoewel Euripides jonger was dan Sophocles, vallen hun carrières samen. Het verschil tussen de generaties kenmerkt zich door de tegengestelde geest. De sofistiek (- 455) had de jongere Euripides diepgaand beïnvloed en daarom gaf hij een gedurfde kritiek op de geloofsovertuigingen en de zeden, schepte er genoegen in de meest duistere kronkelingen van de ziel te doorvorsen en hechtte meer belang aan het individu dan aan de groep (- 438).