- 454

Atheens debacle in Egypte. De schatkist van de Delisch-Attische Zeebond wordt naar de Acropolis van Athene overgebracht.
De gebeurtenissen in Egypte (- 462) markeren het keerpunt in de Eerste Peloponnesische oorlog. Het Atheense expeditieleger werd door de Perzen verslagen, uit Memphis verjaagd, omsingeld op een eiland in de Delta en ten slotte uitgeroeid, terwijl een vloot die te hulp kwam, werd vernietigd. Hoewel dit gebeuren de wezenlijke kracht van de stadstaat niet aantastte en de Zeebond niet werd bedreigd, achtte men het voorzichtiger de federale schatkist in veiligheid te brengen. Zij werd onder bescherming gesteld van de godin Athena op de Acropolis.