- 449

Vrede van Callias.
Het bestand van - 451 ging waarschijnlijk uit van Cimon, die uit ballingschap was teruggekeerd met de bedoeling de exclusieve strijd tegen Perzië weer op te nemen. Er werd hem een vloot toevertrouwd die koers zette naar Cyprus; er vertrok ook een expeditie om Amyrtaeus, een Egyptische usurpator die in de Delta in opstand was gekomen, te hulp te komen. Cimon en Amyrtaeus overleden echter. De zoon van de laatste onderwierp zich aan de koning. De Perzische vloot werd vernietigd, maar de overwinning werd niet benut. Deze ontgoochelingen brachten de Atheners ertoe vrede te zoeken. Daarover werd door Callias in hun naam onderhandeld. De onderhandelingen mondden uit in de erkenning van de Delisch-Attische Zeebond, waardoor de Aegeïsche Zee een 'Atheens meer' werd.