- 446

Dertigjarige vrede.
De nederlaag bij Coronea ontketende alle krachten die Athene vijandig gezind waren. Euboea werd massaal afvallig. Megara veranderde van kamp. Een groot Peloponnesisch leger kwam het steunen, verwoestte de vlakte van Eleusis en leek Athene te gaan belegeren. Pericles wist de coalitie uit elkaar te doen vallen door diplomatie en omkoping. Deze veldtocht was een les voor beide partijen, die een dertigjarige vrede sloten.

Herodotus te Athene.
Het leven van de 'vader van de geschiedschrijving', een Ioniër uit Azië, werd gekenmerkt door de vele reizen die hij maakte om het materiaal voor zijn werk te verzamelen. Hij had zich voorgenomen daarin de oorzaken van de Perzische oorlogen te onthullen. Door zijn goedgelovigheid slopen er vele legenden zonder historische waarde in, naast documenten die waren geput uit de beste bronnen. De verve van de stijl en de spirituele charme van de auteur rechtvaardigen ten volle de reputatie van zijn werk.
Lees het werk van Herodotus elders bij Kox Kollum op de site.