- 436

Stichting van Amphipolis.
Na de nederlaag van Samos (- 441) was de heerschappij van Athene buiten kijf en Pericles schonk het zijn grootste territoriale uitbreiding. Het merendeel van de Thracische kuststeden werd bij de Bond ingelijfd. De stichting van Amphipolis aan de monding van de Strymon garandeerde een vaste afzetmarkt voor de rijkdommen van het achterland: wouden en mijnen. Omstreeks dezelfde tijd leidde Pericles zelf een expeditie naar de Zwarte Zee en de kusten van Scythië om de graanbevoorrading van Athene veilig te stellen. Athene zette zelfs bakens uit in het Westen door een toonaangevende deelname aan de stichting van de panhelleense kolonie Thurii (- 443) en het sluiten van bondgenootschappen met verschillende Siciliaanse steden.