- 264

tot - 241: Eerste Punische oorlog, Sicilië wordt Romeins bezit.

Messana wordt door de Romeinen 'geholpen'.