- 226

Verdrag tussen Rome en Hasdrubal: Ebro als grens van Carthaags machtsbereik.