- 219

Tweede Illyrische oorlog; de eilanden Pharos en Dimallos worden Romeins bezit.

Belegering en inname van Saguntum door Hannibal.