- 217

Overwinning van Hannibal bij het Trasumeense meer.

Vrede van Naupactus tussen Philippus V en de Aetolische Bond.