- 212

Syracuse wordt door de Romeinen ingenomen.

De Aetolische Bond schaart zich in de Eerste Macedonische oorlog aan de kant van de Romeinen.