- 2000

Vestiging van de Indo-Europeanen in Iran; de eerste Hellenen in Griekenland.

Op geen enkele wijze kunne we de bakermat van de Indo-Europeanen vaststellen, noch hun reisweg of de chronologie van hun migraties. Alles wat we zeker weten, is dat ze talen spraken die aan een gemeenschappelijke stam waren ontsproten. Aan het einde van het derde millennium waren ze al doorgedrongen tot in Iran, Anatolië en Zuidoost-Europa.