- 188

Arpinum - de geboorteplaats van Cicero, en Gaius Marius kwam ook uit deze buurt - krijgt het volledige Romeinse burgerrecht.

Luchtfoto van het historisch centrum van Arpino.

Romeinse troepen verlaten voor de tweede keer (net als in - 194) Griekenland.