- 1400

tot - 1200 : Macht van Mycene. Verspreiding van de Myceense beschaving in het oostelijke Middellandse-Zeegebied.

De Leeuwenpoort in Mycene.