- 12

Dood van Lepidus, Augustus wordt zijn opvolger als pontifex maximus.
Dood van Agrippa.
Tiberius onderwerpt de Pannoniërs tussen Save en Drau (-12 tot -11), opmars tot de knik in de Donau (ten noorden van Boedapest), versterking van Carnuntum en Aquincum (bij Boedapest).
Augustus resideert in Aquileia.
Drusus begint zijn veldtochten in Germanië ter onderwerping van het gebied tussen Rijn en Elbe (-12 tot -9), steunpunt Mogontiacum (Mainz) en Vetera Castra (bij Xanten): Rijnovergang, aanleg van kanaal van de Rijn naar het noorden, leidend via het Flevo-meer (de Zuiderzee) naar de Noordzee, vlootbouw aan de Noordzeekust, aanvallen tegen Bataven, Chauci, Friezen, Eems en Wezer bereikt.
1 augustus: altaar van Roma en Augustus als cultuscentrum van Gallië door Drusus in Lugdunum gewijd, beëindiging van de reorganisatie van Gallië, eerste gemeenschappelijke provinciale landdag van de Gallische provincies, slaan van munten ('Altaarmunt van Lyon').
Basilica Julia aan het Forum voltooid, ambtsgebouw voor jury-rechtbanken.
Vestatempel op de Palatijn.

ca. -12: Grafmonument van de praetor Cestius Epulo bij Rome (Cestius-piramide).