- 1000

Villanova-cultuur in Italië. Begin van de ijzertijd.

Eerste sporen van het Fenicische alfabet.

Een vergelijking van het proto-canaänitische (?), het phoenicische en het griekse alfabet.