+ 14

Dood van Augustus. Tiberius keizer.

Portret van keizer Tiberius.

tot + 16: Veldtochten van Germanicus in Germanië.
Het begin van Tiberius´ regering was voorspoedig: hij zocht naar samenwerking met de senaat en adopteerde zijn neef Germanicus, die door zijn militaire capaciteiten zeer populair was. Germanicus slaagde erin de catastrofale nederlaag van Varus (+ 9) goed te maken, de Parthen uit Armenië te verjagen, waar ze hun invloed weer deden gelden, en Cappadocië in te lijven (+ 17).