Tweeklanken

Tweeklanken worden gevormd door de combinatie van twee klinkers.
De belangrijkste tweeklanken, die het Grieks kent, worden als volgt gevormd:

korte alfa + iota: -ai
epsilon + iota: -ei
omikron + iota: -oi

Bij de combinatie van lange alfa + iota, èta + iota en omega + iota wordt de iota onder de letter geschreven en niet ernaast:
- a|
- h|
- w|

Combinaties van alfa, epsilon en omikron met een upsilon:
- au
- eu
- ou

De uitspraak van de meeste tweeklanken is vergelijkbaar met de uitspraak van dergelijke combinaties in het Nederlands:
-ai, -ei, -oi, -aai, -ei, ooi en -au.
Alleen wordt
-eu uitgesproken als -ui en -ou als -oe.

Voorbeelden:

Griekse woord in Nederlandse letters klinkt als betekenis
nau=tai nautai nautai zeelui
lu/keion lukeion lukeion lyceum
poihth/j poiètès poiètès dichter
kwmw|dia koomooidia koomooidia komedie
leuko/j leukos luikos wit
Krhth| Krètèi Krètei Kreta
Ou)rano/j Ouranos Oeranos Uranus (= Hemel)