Spiritus

Als een woord met een klinker of een tweeklank begint, dan staat er op die klinker of tweeklank een spiritus.
Een spiritus lenis (Latijn: lichte adem) geeft aan, dat het woord zonder h-klank wordt uitgesproken.
Een spiritus asper (Latijn: ruwe adem)geeft aan, dat het woord met een h-klank wordt uitgesproken.
De spiritus ziet er uit als een klein krulletje. Kox hoopt, dat je goede ogen hebt!

Voorbeelden:

a0lla/ Spreek uit: allaa
a(rmoni/a Spreek uit: harmonia

Let op de plaats van de spiritus:

bij kleine letters boven de klinker: 7a(rmoni/a 7 a0po/stoloj 7 h)xw/ 7 a{lma

bij hoofdletters ervoor: 7(Armoni/a 7 )Apo/stoloj 7 )Hxw/ 77 {Alma

bij tweeklanken op de tweede letter, dus op de iota of upsilon: 7 ai(re/w 7 Ai(re/w 7 au)lh/ 7 Au)lh/ 7

Let op: Op de rho aan het begin van een woord staat een spiritus asper: 7 r(uqmo/j 7 (Ruqmo/j

Let op 2: Als een woord geheel in hoofdletters wordt geschreven, staat er geen spiritus en worden ook accenten niet gebruikt!
Bijvoorbeeld:
7 ARMONIA 7 ALMA 7 HXW 7 AULH