Les 1

Griekse namen en woorden

In de les 'Grieks alfabet' heb je de letters van het alfabet leren kennen en al wat geoefend met het lezen van Griekse woorden. Het doel van deze les: het leren lezen, schrijven, typen (gebruik het font SPIonic) (en uitspreken!?!) van Griekse namen en woorden.

Een Griekse euro. Kun je de hoofdletters lezen?

Opdracht 1. Open een document en kopieer de onderstaande tabel met drie kolommen. In de linkerkolom staan Griekse woorden. Typ dezelfde woorden, maar dan met hoofdletters, in de middelste kolom. In de rechterkolom vind je de betekenis van de woorden.

a)qlhth/j AQLHTHS atleet
dida/skaloj   leraar
gewrgo/j   boer
ko/rh   meisje
gunh/   vrouw
h[lioj   zon
     

 

Opdracht 2. Open een document en kopieer de onderstaande tabel met twee kolommen. In de linkerkolom staan plaatsnamen. Gebruik de kaart hieronder en typ de plaatsnamen in het Grieks in de rechterkolom.

Macedonië Makedonia
Kreta  
Olympia  
Kos  
Troje  
Korinthe  
Athene  
Piraeus  
Delphi  
Rhodos  
Olympus  
Mycene  

This material originated on the Interactive Ancient Mediterranean Web site (http://iam.classics.unc.edu)
It has been copied, reused or redistributed under the terms of IAM's fair use policy.
Copyright 1998, Interactive Ancient Mediterranean.000

 

Opdracht 3. Open een document, kopieer de onderstaande tabel en vul de openstaande plaatsen in. Op de kaart hierboven kun je zien om welke regio het gaat.

HOOFDLETTERS kleine letters Nederlands
LAKWNIKH   Lakonië
  Pelopo/nnhsoj  
  ) Attikh/  
FWKIS   Phocis
  Boiwti/a Boeotië
EUBOIA Eu1boia Euboea
QESSALIA   Thessalië
XALKIDIKH   Chalcidice
MAKEDONIA Makedoni/a Macedonië
QRAIKH Qra|/kh Thracië
FRUGIA   Phrygië
  Ludi/a Lydië
IWNIA   Ionië
ASIA ) Asi/a (Klein-) Azië
SPORADES Spora/dej  
KUKLADES   Cycladen
KRHTH Krh/th Kreta

 

Opdracht 4. Op de kaart staan met rode lettertjes twee bergen aangegeven. Op de ene berg woont Zeus, op de andere berg wijden Apollo en de Muzen zich aan de kunsten. Hoe heten de bergen?

 

Opdracht 5. Zoek de volgende plaatsen op de kaart op. Zoek dan via Google of de Wikipedia informatie over de plaatsen:
Athene, Thebe, Lacedaemon (Sparta), Delphi, Olympia en Epidaurus.Opdracht 6. Zoek op de kaart naar Delos, Rhodos, Ithaca, Paros, Milo, Samothrace en Kreta. Vul de namen in Griekse letters in op de goede plaats in de onderstaande tabel. Gebruik eventueel Google of de Wikipedia.

Leto baart hier Apollo en Artemis.  
Beroemd door de Venus (Grieks: Afrodite).  
Bekend om het prachtige marmer, dat er gevonden wordt.  
Beroemd door de Colossus.  
Hier sloot Daedalus de Minotaurus op in het labyrint.  
Penelope wachtte hier 20 jaar op haar man Odysseus.  
Beroemd door het beeld van de Nike, de Overwinning.  

 

HIER kun je opdrachten nakijken!