De naam van de letter is: thèta.

De hoofdletter thèta is: Q .

De klank van de thèta is: th (of t)

qa/latta : zee (denk aan: thalassotherapie [?])