De naam van de letter is: rho.

De hoofdletter rho is: R .

De klank van de rho is: r (of rh).

r9h/twr : r(h)etor, redenaar (denk aan: retorica)