De naam van de letter is: fi (of phi).

De hoofdletter fi is: F .

De klank van de fi is: f (vergelijkbaar met het Ned.).

fo/boj : angst (denk aan: xenofobie)