De naam van de letter is: omikron (kleine o).

De hoofdletter omikron is (net als in het Ned.): O .

De klank van de omikron is: o (vergelijkbaar met het Ned.)

o0rqo/j : rechtop, correct (denk aan: orthopedie)