De naam van de letter is: ksi (of xi).

De hoofdletter ksi is: C .

De klank van de ksi is: ks (vergelijkbaar met de uitspraak van de x in het Nederlands).

ce/noj : vreemdeling, gast (denk aan: xenofobie)