De naam van de letter is: èta.

De hoofdletter èta is: H.

De klank van de èta is: è.

h3lioj : zon (denk aan: helium)