De uitspraak van het Latijn

Luister naar Kox' dochter:

tweeklanken :

klemtoon

De klemtoon valt op de voorlaatste of voorvoorlaatste lettergreep:

ménsa
díes
rérum
exercére
amáre

nóbilis
fácies
fílius