Correctie leesles 88

OVER CYRUS, DE STICHTER VAN HET RIJK DER PERZEN VI

 Toen Cyrus de brief van Harpagus gelezen had, riep hij de leiders van de Perzen bijeen ter vergadering. In die vergadering verkondigde hij, dat hij door de koning was uitgekozen als leider van de Perzen en droeg hen op, dat zij de volgende dag allemaal op een zekere akker aanwezig waren met sikkels (of zeisen).
 Toen de zon opkwam waren de leiders van de Perzen met sikkels, zoals was opgedragen, aanwezig op de aangewezen akker. Toen beval Cyrus hen een uitgestrekt en woest terrein van grassen te reinigen en om te spitten. De hele dag tot aan de avond werden zij door de hitte en het zware werk afgemat; bij zonsondergang kregen zij het bevel te gaan slapen en de volgende dag weer aanwezig te zijn, maar zonder sikkels en met gewassen lichamen.
 Toen zij die dag verschenen waren, liet Cyrus een groot aantal runderen, schapen en andere dieren slachten (abl.abs., vertaald als hoofdzin) en ontving gedurende de hele dag de Perzen met gereedgemaakte feestmalen en wijn, lekkerder dan welke ze nooit geproefd hadden/ die lekkerder was dan ze ooit hadden geproefd, en toen de dag al ten einde liep sprak hij hen toe met zulke woorden: 'Zeg mij, waaraan jullie de voorkeur geeft / wat van de twee je liever hebt, dat zware werk van gisteren of deze genoegens van vandaag!'
 Toen de Perzen hadden geantwoord, dat het vandaag echt veel beter was, zei Cyrus: 'Welaan dan, al die goede dingen van vandaag en nog veel betere zullen jullie krijgen, als je eventjes moeite op je neemt. Als jullie mij maar als leider volgen, zullen jullie het slavenjuk van jullie nekken afschudden. Aarzelen jullie soms jullie land te bevrijden van de macht van de Meden en te herstellen in de vroegere / aloude vrijheid en waardigheid? Noch in andere dingen noch in militaire discipline / krijgsleer zijn jullie minder dan de Meden. Omdat die dingen zo gesteld zijn, kom eindelijk in opstand tegen Astyages!'
 De Perzen, die het er al lang moeilijk mee hadden, dat ze werden onderdrukt door de Meden, begroetten met grote vreugde Cyrus als leider en met aller instemming werd het bevel / de macht aan hem overgedragen. In korte tijd had hij een groot leger van Perzen bijeen.