Correctie Leesles 80

Over Cyrus, de stichter van het rijk der Perzen I

 Een droom had aan Astyages, de koning van de Meden, voorspeld, dat zijn enige dochter, die Mandane heette, een zoon zou baren, die zich meester zou maken van de macht over heel Asia. Hevig geschrokken door die droom gaf de koning Mandane niet aan een vorst ten huwelijk, maar de Pers Cambyses, weliswaar van adel, maar helemaal niet afkomstig uit het koninklijk geslacht, kreeg het bevel haar te huwen. In die tijd echter waren de Perzen onder het gezag van de Meden.
 Niet veel later zag Astyages weer een droom, die ongeveer hetzelfde voorspelde. Toen liet hij zijn dochter, die al zwanger was, uit het gebied van de Perzen komen en nadat ze gekomen was liet hij haar bewaken in het paleis. Zodra Mandane was bevallen, riep Astyages zijn verwant Harpagus bij zich en overhandigde hem zijn kleinzoon met deze woorden: 'Harpagus, de jongen die Mandane heeft gebaard, zorg dat je die hiervandaan meeneemt en in jouw huis doodt en waar je maar wil begraaft. Pas op, dat je niet aan iemand anders toevertrouwt wat ik je opdraag, maar doe het eigenhandig!'
 Harpagus beloofde, dat hij de opdrachten zelf zou uitvoeren, nam het kind met zich mee en kwam aan in zijn huis. Verontrust door verschillende zorgen overwoog hij lang bij zichzelf wat hij moest doen: (hij bedacht,) dat Astyages al een oude man was en geen mannelijk nageslacht had; dat na zijn dood het koningschap terecht zou komen bij zijn dochter, die zonder twijfel de moordenaar van haar zoon met de uiterste straf zou aandoen / met de dood zou straffen; maar als hij het woord van Astyages niet gehoorzaamde, dreigde voor hem het grootste gevaar, als hij werd ontdekt. Dus besloot hij dat de jongen gedood moest worden, maar niet door zijn hand: hij overlegde hoe iemand van de dienaren van Astyages de daad kon voltrekken.