Over Solon en Croesus (5)

Kort na het vertrek van Solon werd Croesus door een gruwelijke droom doodsbang gemaakt. Terwijl hij sliep zag hij zijn zoon, die de naam Atys had, omkomen, getroffen door een ijzeren speerpunt. Nadat het licht was geworden, beraamde hij meteen plannen, op welke manier hij deze droom kon ontglippen. Dus beval hij zijn dienaren alle wapens uit het atrium te verwijderen en Atys om te trouwen, opdat die thuis werd gehouden.
Tijdens de voorbereidingen op het huwelijk zelf kwamen gezanten van de MysiŽrs naar Sardes om de hulp van de koning in te roepen: (ze zeiden) dat een enorm everzwijn hun akkers verwoestte en dat zij het monster nog niet hadden kunnen vangen noch doden; dus vroegen zij, dat de koning zijn zoon Atys, die een uitstekend jager was, hen te hulp stuurde.
Toen zei de koning: 'Jullie moeten niet aan mijn zoon denken, want hij kan op geen enkele manier zijn verloofde in de steek laten.' Atys echter, die deze woorden van zijn vader had gehoord, sprong plotseling naar voren en vroeg verontwaardigd aan zijn vader, waarom hij het verzoek van de
MysiŽrs weigerde. Toen pas onthulde de ongeruste vader aan zijn zoon, wat de droom hem had laten zien.
Toen hij zijn vader had gehoord, zei Atys: 'Vader, in begrijp nu jouw bezorgdheid, maar je moet niet bang zijn. Geen enkel gevaar wacht mij in Mysia, want een everzwijn heeft geen ijzeren tanden. Dus laat mij gaan en Mysia van dat monster bevrijden.'
Toen zei de koning: 'Ik beken, dat ik door jou overtuigd ben, mijn zoon; dus sta ik je toe op jacht te gaan; maar ik zal een makker met je mee sturen, die jou tegen elk gevaar moet beschermen.'